Zasady współpracy


Uwzględniając specyfikę danej sprawy oraz potrzeby Klientów i rynku prawnego, oferujemy Państwu do wyboru następujące sposoby współpracy:

  • doradztwo prawne – obejmujące poradę ustną lub pisemną, wraz z zapoznaniem się z dokumentacją prawną do danej sprawy,
  • zlecenie jednorazowe – obejmujące zapoznanie się z dokumentacją prawną do danej sprawy oraz jej prowadzenie w imieniu i na rzecz Klienta na etapie przedsądowym (negocjacje i mediacja), sądowym, egzekucyjnym oraz organami administracji państwowej i samorządowej,
  • stałą współpracę – obejmującą stałą obsługę prawną danego Klienta lub podmiotu, na wcześniej uzgodnionych warunkach w ramach tzw. umowy ramowej na stałą współpracę.
  • Zasady wynagradzania Kancelarii uzależnione są w szczególności od charakteru świadczonej obsługi prawnej, w tym stopnia jej skomplikowania i niezbędnego nakładu pracy poczynionego na sprawę oraz wybranego przez Klienta w/w sposobu współpracy. Dostosowując się do potrzeb naszych Klientów oraz rynku usług prawnych Kancelaria stosuje następujące systemy rozliczeń:

  • stawkę godzinową,
  • stawkę stałą,
  • ryczałt bez limitu godzin,
  • ryczałt z limitem godzin,
  • system z premią za pomyślny wynik sprawy (success fee).