Zespół


Radca Prawny Borys Kotra jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Kierunku Ekonomia o specjalności ekonomia pracy i zarządzania kadrami oraz na Kierunku Finanse i rachunkowość o specjalności bankowość i ubezpieczenia gospodarcze.

Borys Kotra ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, a następnie zdał egzamin zawodowy i uzyskał wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Obronił z wyróżnieniem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w Katedrze Ubezpieczeń pracę magisterską napisaną pod patronatem prof. dr hab. Jerzego Handschke pt. „Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie”.

Ponadto posiada doświadczenie w pracy asystenta sędziego w jednym z wydziałów gospodarczych poznańskiego sądu. Dodatkowo posiada ponad dwuletnie doświadczenie w likwidacji szkód z przedsiębiorstwa obsługującego największe towarzystwa ubezpieczeniowe na rynku polskim. Nadto posiada prawie dwuipółletnie doświadczenie w pracy w Kancelarii obsługującej największe towarzystwa ubezpieczeniowe na rynku polskim i międzynarodowym w postępowaniach sądowych i gospodarczych.

Borys Kotra specjalizuje się w problematyce prawa: cywilnego, rodzinnego, karnego, gospodarczego, administracyjnego, ubezpieczeniowego i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych (w szczególności ubezpieczeń obowiązkowych rolników, ubezpieczeń upraw, ubezpieczeń budynków gospodarczych, ubezpieczeń podmiotów medycznych, ubezpieczeń obowiązkowych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ubezpieczeń CAR/EAR, ubezpieczeń CMR), budowlanego, przewozowego i spedycyjnego (w szczególności w kwestiach związanych z przepisami Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR).

Prywatnie Borys Kotra spędza czas na pieszych wędrówkach po górach i bieganiu oraz grze w bilard.